სტრუქტურული დაქსელვა დაკაბელება (სუსტი დენები)

IT ინფრასტუქტურის გამართული მუშაობის განუყრელ ნაწილს სწორად დაპროეტებული და იმპლემენტირებული შიდა ქსელი წარმოადგენს.

ხშირ შემთხვევებში გაუმართაობების მთავარი მიზეზი სწორედ ცუდად დაპროექტებული ქსელია.

SNS-ს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება სუსტი დენების დაქსელვა დაკაბელებაში და ყველა ჩვენი პროექტი არის დაპროექტებული საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

მიუწვდომელ ადგილებში საჰაერო სარელეო ხაზით ინტერნეტის გადასროლა

Routing / Switching: Cisco, Mikrotik ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება

Wi-Fi ქსელის მოწყობა

GPON / EPON ქსელების დაპროექტება და ექსპლუატაციაში გაშვება

ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით დაქსელვა / შედუღება

სტრუქტურული დაქსელვა დაკაბელება 

Cable Management

CAT 5 / 6 / 7 დაკაბელება