წელი: 2019

დამკვეთი: SOFTLINE GEORGIA

ნომრების რაოდენობა: 800 ნომერი

შესრულებული სამუშაოები: სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება და ბრენდირება,
სასტუმროს სერვისების ინტერაქტიული აპლიკაცია