Colosseum Marina Hotel

Colosseum Marina Hotel

შესრულებული სამუშაოები

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება ინტერაქტიული სერვისების აპლიკაცია STB-ებზე


დეტალები

  • დამკვეთი:

    Colosseum Marina Hotel

  • ნომრების რაოდენობა:

    120