პროექტები

Mtserlebi Resort

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება ინტერაქტიული სერვისების აპლიკაცია ტელევიზორებზე.

 • დამკვეთი:

  Mtserlebi Resort

 • ნომრების რაოდენობა:

  20

Sevsamora Resort & Spa

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება ინტერაქტიული სერვისების აპლიკაცია ტელევიზორებზე.

 • დამკვეთი:

  Sevsamora Resort & Spa

 • ნომრების რაოდენობა:

  60

Boulevard Batumi

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება და ბრენდირება, სასტუმროს სერვისების ინტერაქტიული აპლიკაცია

 • დამკვეთი:

  GLI LTD

 • ნომრების რაოდენობა:

  24

Hotel ZEG Leselidze

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება და ბრენდირება, სასტუმროს სერვისების ინტერაქტიული აპლიკაცია

 • დამკვეთი:

  Hotel ZEG

 • ნომრების რაოდენობა:

  28

AuRoom Bakuriani Resort

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება

 • დამკვეთი:

  AuRoom Bakuriani Resort

 • ნომრების რაოდენობა:

  50

Hotel Heritage

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება ინტერაქტიული სერვისების აპლიკაცია ტელევიზორებზე.

 • დამკვეთი:

  Hotel Heritage

 • ნომრების რაოდენობა:

  30

g.Vino City Hotel

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება

 • დამკვეთი:

  g.Vino City Hotel

 • ნომრების რაოდენობა:

  26

Hotel Khokhobi

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება

 • დამკვეთი:

  Hotel Khokhobi

 • ნომრების რაოდენობა:

  24

Hotel Horizont

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება. ინტერაქტიული სერვისების აპლიკაცია STB მიმღებებზე.

 • დამკვეთი:

  Hotel Horizont

 • ნომრების რაოდენობა:

  40

Black Sea Riviera

სასტუმროზე ბრენდირებული ბრიტანული წარმოების COTT HOTELIER IP ტელევიზიის დაყენება და ბრენდირება, სასტუმროს სერვისების ინტერაქტიული აპლიკაცია. ტელევიზორების მიწოდება

 • დამკვეთი:

  Black Sea Riviera

 • ნომრების რაოდენობა:

  60