იმისათვის რომ კომპანიის IT ინფრასტრუქტურა ოპერირებდეს გამართულად, საჭიროა, სერვერები და სასერვერო ოთახი თავიდანვე იყოს სწორად დაპროექტირებული და იმპლემენტირებული.

სერვერების მიწოდება
სასერვერო ოთახის პროექტირება და აწყობა სტანდარტების მიხედვით
სერვერების მენეჯმენტი
Troubleshooting
Web / Mail სერვერების კონფიგურაცია
Linux / Windows სერვერების კონფიგურაცია